Modułowe Podstacje Trakcyjne

Modułowe podstacje trakcyjne to szczególna propozycja dla energetyki kolejowej, pozwalająca na szybkie uruchomienie obiektu elektroenergetycznego.

Instalacje fotowoltaiczne

Instalacje fotowoltaiczne - projekty, budowa, organizacja formalności.

Mobilne Podstacje Trakcyjne

W krajowej energetyce niemal zapomniane, w związku z modernizacją układu zasilania kolei (projekt MUZ), przeżywają renesans.

Projekty dla energetyki

Nie boimy się wyzwań, a krótkie terminy tylko pobudzają nas do działania. Zapraszamy do kontaktu!

Dzi­ałal­ność pod marką Ener­gia Kon­sult­ing Sp. z o.o. w obec­nej formie wpisana została do KRS w 2011 roku. Od tego czasu firma nieprz­er­wanie służy swoim klien­tom i współpra­cown­ikom wspar­ciem w real­iza­cji pro­jek­tów z branży elektroenergetycznej.