Kompensacja mocy biernej

Kompensacja mocy biernej pojemnościowej i indukcyjnej dzięki wykorzystaniu odpowiednio dławików lub baterii kondensatorów.