Podstacje prefabrykowane

Prefabrykowane podstacje trakcyjne to nowość w kraju i odpowiedź na rosnące potrzeby energetyki kolejowej.

Zalety rozwiązania:

 1. Skrócenie czasu budowy dzięki prefabrykacji elementów budynku – możliwość szybkiego postawienia budynku podstacji w nowym lub istniejącym miejscu (po wyburzeniu stosowanego wcześniej).
 2. Ujednolicenie konstrukcji i rozwiązań technicznych – kwestie estetyczne i wizerunkowe, łatwiejsze projektowanie przestrzeni zajmowanej przez obiekty energetyki kolejowej.
 3. Możliwość powiązania dachowego systemu fotowoltaicznego ze stacjonarną baterią akumulatorów – uzupełnianie energii lub zwrot jej nadmiaru do sieci.
 4. Zwarta struktura podstacji – umieszczenie transformatorów w budynku pozwala zminimalizować niebezpieczeństwo porażenia osoby postronnej, która znajdzie się na terenie obiektu.
 5. Oszczędność energetyczna obiektu dzięki chłodzeniu powietrzem w obiegu wymuszonym:
  a) w miesiącach letnich wymiana powietrza ogrzanego przez urządzenia na atmosferyczne (obiekt przystosowany do pracy w temperaturze powietrza rzędu 40 oC)
  b) w miesiącach zimowych umiejscowienie transformatorów wewnątrz budynku i izolacja termiczna podstacji zapewniają odpowiednią temperaturę pracy bez potrzeby uruchamiania nagrzewnic elektrycznych.
  c) w przypadku planowanej stałej obsługi w obiekcie nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z systemu ogrzewania/klimatyzacji.
 6. W projekcie podstacji zawarta jest dodatkowa stacja dławikowa – przewidziano możliwość kompensacji mocy biernej co nabiera szczególnego znaczenia na usztywnionej, wielokilometrowej sieci elektroenergetycznej.
 7. Określony czas użytkowania obiektu wraz z uproszczonymi procedurami kontrolno-diagnostycznymi pozwala precyzyjniej oszacować opłacalność inwestycji w każdy obiekt – znany czasokres zwrotu i koszty eksploatacji/przeglądów.
 8. Zastosowanie transformatorów suchych – minimalizacja zagrożenia dla środowiska, obniżenie kosztów budowy obiektu (separator wody i oleju elektroizolacyjnego, konieczność budowy kadzi na wypadek wycieku tegoż), uproszczone badania okresowe.
 9. Zastosowanie nowoczesnych zespołów prostownikowych – możliwość przyjmowania energii zwracanej do sieci (np. przy hamowaniu odzyskowym).