Przygotowanie do TPA

Przygotowanie do TPA, zarówno od strony formalnoprawnej jak i technicznej.